Arbeidsreglementen

De arbeidsreglementen van SGR18, geldig vanaf 01/09/2015 en alle daaropvolgende wijzigingen, zijn voortaan elektronisch raadpleegbaar op deze pagina.

Afhankelijk van uw functie, dient u één van volgende arbeidsreglementen te raadplegen:

pdf bestandModel 1 (6.31 MB): statutair personeel basisonderwijs
pdf bestandModel 2 (6.81 MB): statutair personeel buitengewoon basisonderwijs
pdf bestandModel 4 (6.36 MB): statutair personeel secundair onderwijs
pdf bestandModel 6 (5.89 MB): statutair personeel volwassenonderwijs
pdf bestandModel 7 (5.56 MB): statutair personeel centra leerlingenbegeleiding
pdf bestandModel 8 (5.7 MB): statutair personeel internaten
pdf bestandModel 9 (5.67 MB): vastbenoemd meester-, vak- en dienstpersoneel
pdf bestandModel 10 (6.41 MB): statutair personeel aangesteld en geaffecteerd aan een scholengroep
pdf bestandModel 11 (2.18 MB): contractueel personeel; AMVD


Bijlagen

pdf bestandBijlage: Preventie van psychosociale risico's (752 kB)
pdf bestandBijlage: Een preventief alcohol- en drugsbeleid in het GO! (816 kB)
pdf bestandBijlage: Lijst EHBO-verstrekkers (441 kB)

pdf bestand2021 04-Namen AR-Vertrouwenspersonen - Het Leercollectief.pdf (87 kB)

 

Cumulatieve aanpassingen

doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 1 BaO (66 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 2 BuBaO (58 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 4 SO (62 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 6 VO (63 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 7 CLB (74 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 8 Internaat (63 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 9 VB MVD (63 kB)
doc bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 10 Geaffecteerd (63 kB)
docx bestandCumulatieve lijst met wijzigingen aan model 11 Contractueel MVD (32 kB)


Alle modellen zijn ook in papieren versie raadpleegbaar op de hoofdzetel van de scholengroep en de toepasselijke modellen van uw entiteit op het secretariaat van de school waar u tewerkgesteld bent. Indien gewenst, kan u een papieren versie tegen ontvangstbewijs overhandigd worden.

Bij elke wijziging zal een kennisgeving via de dienstmededelingen van uw entiteit gepubliceerd worden.


Tania De Smedt
Algemeen directeur