Het leercollectief
Bestuur

Onze onderwijs­professionals maken samen het verschil

Hoe zit dat?

Scholengroepen bevinden zich als bestuursniveau tussen het centrale GO!-niveau en de GO! scholen in een bepaalde regio.
De scholengroepen worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

algemene vergadering

De algemene vergadering keurt de begroting en de jaarrekening van de scholengroep goed en bevestigt de aanstelling van de algemeen directeur.
Ze bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad en de voorzitter van de raad van bestuur.

raad van bestuur

De raad van bestuur is het hoogste orgaan in de scholengroep en staat in voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en het financieel beleid van de organisatie.
Ze bestaat uit zes personen, verkozen door de leden van de schoolraden, drie leden aangeduid door het college van directeurs en de algemeen directeur. Deze bestuursleden worden voor vier jaar verkozen.

De leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep Het Leercollectief voor de periode 2022-2026 zijn:

Daniel de MulderVoorzitter
Geert VeraOndervoorzitter
Katherine D'HooreLid
Rudi HenderickxLid
Bart KersschotLid
Filip LammensLid
Julie BeysensLid
Marie Pascale DebilloëzLid
Gaya Van BovenLid

college van directeurs

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de onderwijsinstellingen die tot de scholengroep behoren. De algemeen directeur zit de vergadering voor. Het college maakt afspraken over het algemeen beleid, het pedagogisch beleid en het personeelsbeleid tussen de scholen onderling.

algemeen directeur

Het mandaat van algemeen directeur wordt door de raad van bestuur toegewezen. Sinds 1 november 2015 is Tania De Smedt onze algemeen directeur. Zij staat in voor het dagelijks bestuur van de scholengroep en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de begroting, de budgettaire meerjarenplanning, het personeelsbeleid van de algemene diensten, het voorstellen en opvolgen van grote infrastructuurwerken, het beheer van gemeenschappelijke keukenvoorzieningen en leerlingenvervoer.