Het leercollectief
Visie

Samen is beter

Kwaliteit en groeikansen

Als scholengroep gaan we elke dag opnieuw voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in al onze scholen, waar jij en elke leerling of cursist – met je eigen talenten en capaciteiten – optimaal kan groeien en ontwikkelen.

Video afspelen

Elk leerproces is een uniek verhaal

Onze scholen zijn warme, menselijke organisaties die meer dan 10.000 leerlingen en cursisten uitdagen en ondersteunen in stimulerende leer- en leefomgevingen.

Richting toekomst

Centraal staat de totale vorming van meer dan 10.000 leerlingen die we de beste kansen willen geven om later als mondige, actieve burgers gelukkig te worden in een steeds evoluerende toekomst.

Naast het verwerven van hedendaagse basiskennis en talentontwikkeling, zetten onze scholen daarom in op methodes om continu nieuwe relevante kennis en vaardigheden te ontdekken en verwerken, met een duidelijke visie op de toekomst.

Zo ben je klaar om samen met anderen een actieve rol op te nemen in de ontwikkeling van de samenleving van morgen!

Samen leren samenleven​

Als scholengroep maken we deel uit van een ruimer onderwijsnet: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De richtingwijzers vinden we in het pedagogisch project (PPGO!): echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen.

Hierbij staan 6 kernwaarden centraal: respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid/eerlijkheid, openheid, betrokkenheid en engagement.