Het leercollectief

Pedagogische studiedag
24/01/2024

Onze basisscholen verenigden de krachten en werkten een boeiend en veelzijdig nascholingsprogramma uit voor al onze leerkrachten, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers basisonderwijs! Het ideale moment om ervaringen te delen en kennis op te doen.

Wanneer?
Woensdag 24 januari van 9 – 12u 

Hoe?
Je maakt je keuze uit het programma hieronder en geeft minimum 3 en maximum 5 voorkeuren door via deze forms

Daarna maken we de puzzel zodat iedereen een sessie kan volgen die hij/zij opgegeven heeft. We houden je op de hoogte van jouw sessie en waar deze doorgaat (Wetteren, Dendermonde of Lokeren) via mail. 

Kleuteronderwijs

Spreker:

Patsy Billemon

Omschrijving:

Ontdek hoe je in de kleuterklas al aan de slag kan met een tablet. Wij stellen je voor aan enkele eenvoudig te gebruiken tools

Doelen:

 • Leer nieuwe tools kennen
 • Versterk je STEAM kennis
 • Leer op een eenvoudige manier de beginselen van programmeren

Spreker:

Linde Van Reusel

Omschrijving:

Themaweken zijn vanzelfsprekend in de kleuterschool. Toch kan het ook verrijkend zijn om zonder thema aan de slag te gaan. Dat is een mooie gelegenheid om rust te creëren en meer ruimte te krijgen voor observeren en inspelen op wat kleuters zelf bezighoudt, wat hun noden zijn. Het geeft hen meer kansen tot initiatief nemen en stimuleert de ondernemingszin.

Doelen:

 • Je maakt kennis met de kracht van themaloos werken.
 • Je verwerft inzicht in de verschillende stappen om themaloos te werken.
 • Je ontwikkelt vanuit de aangereikte theorie een voorontwerp voor een themaloze hoek/werking.

Spreker:

Lien Ooghe

Omschrijving:

Executieve functies (EF) zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen. Wanneer jij als leerkracht je EF-bril opzet, kan jij je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren. Je krijgt een beeld van wat EF-functies zijn en waarom deze belangrijk zijn. Je ontdekt hoe je kinderen doelgericht kan begeleiden in de klas of op school. Je krijgt inspiratie om rond EF te werken in klas- en bewegingsactiviteiten.

Doelen:

 • Na deze workshop …heb je een zicht op wat executieve functies zijn en waarom ze zo belangrijk zijn
 • Na deze workshop… heb je een overzicht van kwaliteitsvolle EF-interacties
 • Na deze workshop … heb je inspiratie omtrent doelgerichte EF-activiteiten in de klas en tijdens de bewegingsopvoeding.

Spreker:

Marlies Algoet

Omschrijving:

‘Maar waarom dééd die wolf dat dan?’ Begrijpend lezen en begrijpend luisteren zijn twee kanten van dezelfde medaille, net zoals lees- en luisterstrategieën. In de kleuterklas liggen heel wat kansen om via het samen luisteren naar en lezen van rijke teksten kinderen op begrijpend lezen voor te bereiden. Wanneer je dit aanbod van rijke teksten nog sterker maakt door het stellen van uitdagende denkvragen op het juiste moment – ook bij minder taalvaardige kleuters – ben je extra goed bezig. Je werkt dan niet alleen met lees- en luisterstrategieën (Wat zou er nu gebeuren met het varken?), maar je verstevigt ook het algemene taal- en denkvermogen van de kleuters. Voeg hier nog een aantal intrigerende of gewoon leuke werkvormen aan toe om de leesmotivatie te verhogen en je hebt een sterk recept in huis om van jouw kleuters enthousiaste en sterke lezers te maken. Hoe je dit alles aanpakt, ook met kleuters die weinig Nederlands vaardig zijn, bekijken we in deze workshop. 

Doelen:

 • Je weet wat rijke teksten zijn en wat een lezer tot een sterke lezer maakt.
 • Je leert een breed gamma van interessante vragen kennen / stellen, die de kleuters aan het praten en denken zetten, om op die manier het leesbegrip te verdiepen.
 • Je leert hoe je met de vragen van doelstelling 2 aan de slag kunt bij minder Nederlandsvaardige kinderen.
 • Je maakt kennis met motiverende werkvormen (websites, materiaal), die de kleuters enthousiasmeren om te lezen.

Lager onderwijs

Spreker:

Stefan Coppieters

Omschrijving:

We ontdekken de basisfunctionaliteiten van chromebooks en google workspace en hoe je deze kan inzetten in de klaspraktijk. Door te ontdekken en te proberen verhogen we onze vaardigheden op een inspirerende wijze.

Doelen:

 • Concept/begrip van Google Workspace for Education begrijpen
 • Efficiënt gebruik maken van chromebooks
 • Basisfunctionaliteiten van de “Google Workspace for education-APPS” (drive/sheets/slides/docs/forms) gebruiken

Spreker:

Natacha Schuddinck

Omschrijving:

Muzische projecten integreren en combineren met andere leerdomeinen. We gaan zelf aan de slag om te voelen, te denken, te ontdekken en te experimenteren zoals je met je leerlingen kan doen. Achtergrondinformatie, voorbeelden en actief aan het werk zijn maken deze workshop boeiend om te volgen!

Doelen:

 • Actief ontdekken hoe een muzisch project geïntegreerd kan worden in andere leerdomeinen
 • Actief experimenteren met een gegeven onderwerp
 • Verwoorden hoe muzische activiteiten binnen de eigen praktijk kunnen geïntegreerd worden
 • Een eigen reflectie geven op een gevolgde workshop

Spreker:

Koen Crul

Omschrijving:

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In deze sessie ondersteunen we je door enkele concrete inzichten en instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de visie op breed evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product en het proces van een activiteit kunt reflecteren. Daartoe krijg je enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken. Deze vorming is een belangrijke eerste stap om een bredere muzische ontwikkeling en groei van leerlingen in kaart te brengen.

Doelen:

 • Je visie op breed evalueren toepassen op muzische vorming
 • Diverse vragen stellen die aanzetten tot reflecteren over het muzisch proces
 • Zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht
 • Methodieken kennen die reflectie over product en proces uitlokken

Spreker: 

Steven Decroos

Omschrijving:

Grotere klasgroepen bieden meer kansen om op een positieve manier om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Maar hoe pakken we dit praktisch aan in een bomvolle sporthal? Hoe optimaliseren we het leer- en beweegrendement in de lessen lichamelijke opvoeding zonder dat we zelf het overzicht verliezen? En wanneer kiezen we voor homogene of heterogene groepen? In deze workshop brengen we verschillende differentiatiemethodes voor de lessen lichamelijke opvoeding in de praktijk en reiken we handvaten aan om mogelijke valkuilen te vermijden.

Doelen:

 • De leraar LO duidt met praktijkvoorbeelden hoe verschillen in leerstatus, leerprofiel en interesse een invloed hebben op de motivatie van leerlingen in de les lichamelijke opvoeding.
 • De leraar LO past verschillende differentiatiemethodes toe op de leerinhouden voor de lessen LO en herkent daarbij mogelijke valkuilen.
 • De leraar LO ervaart actief hoe verschillende differentiatiemethodes gerealiseerd kunnen worden in opdrachten en in creatieve spelvormen in de sporthal.

Spreker:

Griet Langedock

Omschrijving:

Contractwerk is een manier van werken die het mogelijk maakt om de klas op een andere manier te organiseren. Het biedt een alternatief voor een klassikale aanpak die tegelijkertijd toch overzichtelijk en hanteerbaar is voor de leerkracht. Met contractwerk draagt de leerkracht een stuk van de organisatie, dus verantwoordelijkheid, aan de leerling over.

Doelen:

 • Je krijgt een duidelijke visie op contractwerk
 • Je leert hoe contractwerk te organiseren
 • Je leert differentiëren binnen het contractwerk

Spreker:

Fabienne Geuens

Omschrijving:

Aan de slag met een meersporenbeleid in je klas en toch het overzicht behouden? Ja, het kan! Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden van de kinderen.

We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven: willen leren uit fouten, hulp vragen en hulp bieden, aan afspraken kunnen houden, zelfstandig kunnen werken,…

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum van onze website www.vlajo.org. Met de materialen en de tools die je hier vindt, kun je meteen aan de slag om de lessen uit jouw methode in het model te gieten.

Doelen:

 • Kennismaken met interactieve werkvormen om kinderen maximaal te betrekken tijdens je instructie (Expliciete Directe Instructie).
 • Een meersporenbeleid kunnen toepassen door een soepele klasorganisatie te hanteren (IGDI).
 • Kinderen actief betrekken bij de procesevaluatie om het zelfsturend gedrag te vergroten.

Spreker:

Naomi Verschueren

Omschrijving:

Voor ons zijn proactieve cirkels een magisch medium om een verschil te maken in het leef- én leerklimaat van een klas of groep. Het geeft jongeren én begeleiders de kans om vrij te kunnen én durven spreken en hierdoor met elkaar in verbinding te gaan in een sfeer van openheid en vertrouwen.   Tijdens deze vorming leren we jou wat de basisregels en voorwaarden zijn voor een proactieve cirkel. Daarnaast kom je te weten hoe je cirkels kan inzetten in je groep, klas of school. Waar kansen voor verdieping liggen en welke valkuilen je best vermijdt.

Doelen:

 • Deelnemers verwerven inzicht in de methodiek en de visie van pro actieve cirkelgesprekken
 • Deelnemers ervaren tijdens de vorming de kracht van een proactieve cirkel
 • Deelnemers verwerven inzicht in ‘wat als’ vragen bij het inzetten van pro actieve cirkels
 • Deelnemers verwerven inzicht in de mogelijkheden en de valkuilen van cirkelgesprekken

Spreker:

Sara Van Dycke

Omschrijving:

Zelfs wanneer we volop inzetten op een verbindend en veilig schoolklimaat en welbevinden hoog in het vaandel dragen, zullen er nog leerlingen zijn die het moeilijk hebben. We zien dan ‘moeilijk’ gedrag, ‘dwars doen’, emotionele uitbarstingen, conflict, agressie. Hoe kijken we naar dit gedrag? Wat zit er in de rugzak van deze leerlingen? Hoe kan je hiermee omgaan? Wat kan je school voorzien hiervoor? In deze workshop gaan we op zoek naar de behoeften van kinderen die moeilijk gedrag vertonen op basis van jullie casussen en het antwoord hierop. Waar nodig gaan we dieper in op specifieke behoeften als ASS, trauma, ADHD, … We onderzoeken hoe jullie hierin sterker kunnen staan via verbindende communicatie en nieuwe autoriteit. Deze modellen worden ondersteunend gebruikt, niet in detail toegelicht. Verwacht je tijdens deze workshop niet aan ‘quick fixes’ of een theoretische uiteenzetting, we gaan samen in dialoog.

Doelen:

 • Met meer zelfvertrouwen vaardiger kunnen reageren op ‘moeilijk’ gedrag van leerlingen
 • De behoefte achter ‘moeilijk’ gedrag van leerlingen kunnen achterhalen
 • Als team een verbindende visie op autoriteit ontwikkelen

Sprekers:

Meirsschaut Mieke & Step Isabelle

Omschrijving:

Onderwijs kent grote uitdagingen. Kan teamteaching een antwoord zijn op de grote diversiteit in onze klassen? Sta je met twee sterker en veerkrachtiger voor de klas? In deze workshop ontdek je wat teamteaching precies inhoudt en hoe het doelgericht vorm kan krijgen. Je maakt kennis met de do’s and don’ts om van teamteaching een succes te maken en je krijgt inspiratie vanuit praktijkvoorbeelden en ondersteunende instrumenten. Heb jij zin om de mogelijkheden van teamteaching voor jullie leerlingen te verkennen? Of heb je al wat ervaring en wil je je verder verdiepen in teamteaching? Dan is deze werksessie iets voor jou!

Doelen:

 • Waarom? Je weet om welke redenen scholen voor teamteaching kiezen.
 • Hoe? Je leert hoe je teamteaching doelgericht kan organiseren.
 • Do’s and don’ts. Je krijgt inzicht in belangrijke randvoorwaarden.
 • Concreet. Je maakt kennis met praktijkinstrumenten voor teamteaching.

Spreker:

Laurens Meeus

Omschrijving:

De diversiteit in de klas is groot. Dat maakt dat we als leerkracht onder andere cognitief sterke leerlingen blijvend moeten betrekken, motiveren en laten groeien. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je op de noden van deze leerlingen inspelen?

Doelen:

 • Je hebt zicht op de noden van cognitief sterke leerlingen.
 • Je hebt handvatten om cognitief sterke leerlingen blijvend uit te dagen, te motiveren en te laten groeien.
 • Je wisselt uit met collega’s over wat werkt in de concrete klaspraktijk.

Sprekers:

Els Verheyden, Anne Overlaet en Jan Vermeir van GO! Plus²

Omschrijving:

Wat is ADHD en hoe ga je ermee om in de klas?

 • ADHD experience: ervaringsgericht leren 
 • ADHD en medicatie
 • Tools in de klas
 • Getuigenissen
 • Bronnen/linken/hulpmiddelen…

Doelen:

 • Deelnemers ervaren wat ADHD is
 • Deelnemers verbreden hun kennis over ADHD, over de moeilijkheden die deze kinderen ervaren en over de rol van medicatie.
 • Deelnemers ontwikkelen vanuit getuigenissen en aangeboden materiaal tools voor in de klaspraktijk
 • Deelnemers krijgen nuttige info (bronnen/linken..) waar ze verder mee aan de slag kunnen indien gewenst

Spreker:

Gert Muylle van Vita Schools

Omschrijving:

Kinderen zitten gemiddeld meer dan 8 uur per dag neer, waarvan bijna de helft tijdens de schooluren. In deze workshop bekijken we verschillende mogelijkheden om dit stilzitten te doorbreken en bewegen te gebruiken om onze educatie te versterken. Na deze workshop kan je meteen enkele praktijkvoorbeelden toepassen in je dagdagelijkse klaspraktijk. Bekijk alvast vitalschools.be voor meer informatie.

Doelen:

 • Je begrijpt de noodzaak van minder lang stilzitten en meer bewegen. Je kan deze overbrengen in de klaspraktijk.
 • Je kan praktijkvoorbeelden van actief leren toepassen in je klas.
 • Je kan een eigen praktijkvoorbeeld ontwikkelen rond actief leren.

Spreker:

Jonas Van Laere

Omschrijving:

Verbinding tussen leerlingen onderling en met jou als leerkracht…dat is dé sleutel om te komen tot een werkbare groepsdynamiek en een optimaal leef- en leerklimaat in de klas. Via deze actieve vorming versterken en delen we wat werkt en werken we samen drempels weg, waar nodig. Met onze eigen publicatie “Klasdynamiek-t: handleiding voor meer verbinding in de klas” onder de arm, laten we jullie aanvullende methodieken ervaren en koppelen we deze aan onderbouwde denkkaders. We leggen daarbij een specifieke focus op het verhogen van het welbevinden bij leerlingen.

Doelen:

 • Deelnemers hebben meer inzicht in de krachten van een verbindend klasklimaat.
 • Deelnemers krijgen praktische tips rond verbindend werken in de klas die ze concreet kunnen toepassen in hun dagelijks handelen als leerkracht.
 • Deelnemers maken kennis met verschillende verbindende denkkaders.
 • Deelnemers wisselen ervaringen uit.

Voor iedereen

Spreker:

Thomas Aelbrecht

Omschrijving:

In deze workshop leer je de basis van CANVA, een online tool waarmee je eenvoudig en snel leermiddelen kunt maken. Je leert hoe je ontwerpen maakt, tekst en afbeeldingen toevoegt, en interactieve elementen gebruikt. Ook leer je hoe je je ontwerpen kunt delen en downloaden. Deze workshop is geschikt voor beginnende leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. Na afloop van de workshop ben je in staat om zelf leermiddelen te maken voor je eigen klas.

Doelen:

 • Deelnemers leren de basis van CANVA, een online tool waarmee ze eenvoudig en snel leermiddelen kunnen maken.
 • Deelnemers leren hoe ze ontwerpen maken, tekst en afbeeldingen toevoegen, en interactieve elementen gebruiken.
 • Deelnemers leren hoe ze hun ontwerpen kunnen delen en downloaden.
 • Deelnemers zijn na afloop van de workshop in staat om zelf leermiddelen te maken voor hun eigen klas.

Sprekers:

Veerle Vyverman en Timothy Van Raemdonck (GO! ouders – ouderkoepel van het GO!)

Omschrijving:

Waarom is het belangrijk om te investeren in ouderbetrokkenheid? Welke drempels zijn er voor ouders en wat kan je hier als leerkracht aan doen? Waarop kan je letten bij schriftelijke en mondelinge communicatie? We gaan aan de slag met deze vragen om zo de samenwerking tussen ouders en school sterk en warm te houden. Met behulp van een kijkinstrument breng je in kaart wat jouw school (nodig) heeft en je krijgt inspiratie door de uitwisseling met andere leerkrachten.

Doelen:

 • Inzicht en inspiratie verkrijgen in de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid
 • Aan de hand van een kijkinstrument een schoolfoto kunnen maken over ouderbetrokkenheid
 • Sensitiviteit ontwikkelen voor de drempels die ouders ervaren en hierop kunnen anticiperen

Spreker:

Nick Janssens

Omschrijving:

In deze workshop krijg je concrete tips/tools rond hoe je met anderstalige nieuwkomers of meertaligheid in de klas (en op school) aan de slag kan. Na een kort stukje theorie waarin vooral wordt stilgestaan bij de decretale vereisten en de taakverdelingen binnen een school, krijg je tips en materialen aangereikt om met deze leerlingen aan de slag te gaan (van peuter tot 6e leerjaar)

Doelen:

 • Anderstalige nieuwkomers/meertaligheid: Welk beleid zet je hiervoor uit?
 • Hoe maak je op school goede afspraken? Hoe zet je duidelijke lijnen uit?
 • Met welke concrete tips/tools/materialen kan je aan de slag?

Sprekers:

Muriel Vanoverschelde, Raf Deckers, Monica Joris

Omschrijving:

Zelfregulerend leren zit in het hart van leren en lesgeven. Het krijgt gelukkig steeds meer erkenning binnen het onderwijsveld. Door in te zetten op zelfregulerende vaardigheden bij je lerenden zet je in op vaardigheden die ze levenslang kunnen gebruiken. Zelfregulerend leren gaat over de lerende en omschrijft wat die denkt, doet en voelt. Het verwijs naar het vermogen om het eigen leerproces in handen te nemen, doelen te stellen, vooruitgang te bewaken en de nodige aanpassingen te doen om succesvol te leren. Dit vraagt een actieve betrokkenheid bij het eigen leren en legt de verantwoordelijkheid voor dit leerproces bij de lerende. De leerkracht speelt in dit leerproces een niet te onderschatten rol, want zelfregulerend leren leer je niet vanzelf.

Doelen:

 • Weten wat zelfregulerend leren is.
 • Waarom inzetten op ZRL
 • Het model van Zimmerman leren kennen.
 • Voorbeelden kunnen koppelen aan de leervaardigheden van het model van Zimmerman

Spreker:

Marijn Vandevelde

Omschrijving:

Deze boeiende vorming biedt inzicht in wat co-teaching is, waarom het de sleutel is tot innovatief onderwijs, en hoe je het met succes op school- en klasniveau kunt implementeren. Daarnaast brengt de directeur van GO! basisschool De Bijenkorf haar persoonlijk verhaal over het proces dat haar team liep en andere scholen nog steeds inspireert.

Doelen:

 • Deelnemers weten wat, waarom en hoe co-teaching werkt.
 • Deelnemers krijgen inzicht in het proces dat een school loopt om co-teaching concreet te implementeren.
 • Deelnemers kennen de succesfactoren op school- en klasniveau.

Spreker:

Gert Arijs

Omschrijving:

We gaan aan de slag met de mogelijkheden van buitenleseducatie.

Doelen:

 • Lesmethodieken aanreiken om te leren in, van, over en met de natuur, binnen alle vakken.
 • Natuurbeleving en lesplezier stimuleren.
 • Een toffe teambuilding-activiteit aanbieden.

Spreker:

Roeland Van Kerckhove

Omschrijving:

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen… Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.
Hoe ga je nu om met deze realiteit? Binnen deze nascholing kijken we naar hoe je jezelf kan organiseren én flexibel kan inspelen op de onverwachte tussenkomsten. Je krijgt géén pasklare oplossing die voor jou kiest wat je vandaag, deze week of op langere termijn gaat doen. Je krijgt wel een kader aangereikt dat je helpt om je energie te concentreren en productiever te zijn in je werk en privéleven. Je krijgt een aanzet tot een betrouwbaar systeem waarin je alles wat je moet doen, kan onderbrengen, zodat je je hoofd kan leegmaken en focussen op waar je nu mee bezig bent.
Praktische tips worden afgewisseld met oefeningen over hoe je dit in je eigen unieke werk- en privésituatie kan integreren. Deze nascholing is o.a. gebaseerd op de principes uit het boek Getting things done van David Allen.

Doelen:

 • Je krijgt inzicht in de principes van timemanagement.
 • Je leert productiever om te gaan met je tijd, zowel professioneel als privé.
 • Je kan de 5 verschillende stappen om àlle inkomende informatie (to do’s, vragen, informatie, ideeën) omzetten in concrete acties, gebruiken.
 • Je kan keuzes maken om je eigen werkbeheer verder te optimaliseren volgens de 5 stappen.

Spreker:

Anne De Smet

Omschrijving:

(Zelf)zorg omvat alle dingen die je doet om te zorgen voor je welzijn in vier belangrijke dimensies – je emotionele, fysieke, psychologische en spirituele gezondheid. Wanneer je in het onderwijsveld werkt ben je bij uitstek een persoon die veel van zichzelf geeft in dienst van het welzijn, het leren en de groei van anderen, je bent iemand die heel veel zorgt. Voor zorgenden in het algemeen zijn zelfzorg en de zorg voor anderen niet altijd een eenvoudige evenwichtsoefening.

Doelen:

 • Kennen van de verschillende dimensies van zelfzorg en weten waarin je sterkt bent maar ook wat eventuele obstakels zijn.
 • Begrijpen waar deze obstakels mogelijk vandaan komen en wat je eraan kan/wil doen.
 • Identificeren van actiepunten om met je ontwikkelpunten aan de slag te gaan en engagementen hierover aangaan.

Spreker:

Jessy De Caluwé 

Omschrijving:

Je krijgt een theoretisch kader van autisme en handvaten voor in de klas. 

Doelen:

 • De deelnemers weten wat autisme is en hoe dat zich uit binnen de schoolcontext
 • De deelnemers kunnen de theorie meenemen in hun klaspraktijk
 • Bewustwording van eigen handelen.