Onze visie

Als scholengroep streven we ernaar om kwalitatief hoogstaand onderwijs te organiseren in brede scholen waar elke leerling of cursist - met zijn of haar eigen talenten en capaciteiten – optimaal kan groeien en ontwikkelen. Onze scholen zijn warme, menselijke organisaties die meer dan 10.000 leerlingen en cursisten uitdagen en ondersteunen in stimulerende leer- en leefomgevingen. Centraal staat de totale vorming van kinderen en jongeren die we alle kansen willen geven om later als mondige, actieve burgers gelukkig te worden in een nog ongekende toekomst.

De samenleving en de arbeidsmarkt die we vandaag kennen zal er morgen anders uit zien. Naast het verwerven van hedendaagse basiskennis en talentontwikkeling zetten onze opleidingen daarom in op methodes om continu nieuwe relevante kennis te leren onderkennen en verwerken. De verzamelde kennis en aangeleerde vaardigheden zullen onze leerlingen toelaten om samen met anderen een actieve rol in de ontwikkeling van de samenleving van morgen op te nemen.