Het leercollectief

Onderwijskundig

Hier komt tekst over belang onderwijskundige opleidingen…

Talentenwerf

ONDERSTAANDE NOG AANVULLEN MET JUISTE OPLEIDINGEN

Spreker:

Veerle Dobbelaere van Ademruimte Academie

Omschrijving:

Je leert technieken om je rust en balans te bewaren. Dit heeft zowel impact op jou, als op je leerlingen.
Je gaat naar huis met handvaten die je te allen tijden kan inzetten om jezelf en je klas beter te begeleiden.

Spreker:

Stefaan Vanparys van Relaxed voor de klas

Omschrijving:

Relaxed voor de klas is al jaren een dynamische vorming voor leerkrachten die rust in hun klas willen
brengen en vooral willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Verwacht je aan een interactieve ervaringsgerichte sessie waarbij je de toepassingen zelf kan beleven
en die je nadien meteen kan uitproberen in je groep. De sessies starten telkens vanuit je persoonlijke
ervaring en nodigen je uit om op basis van het relaxed-model op zoek te gaan naar de tools die het
beste bij je groep passen.

Na deze vorming heb je:
• Tools die je snel in hun rust en kracht kunnen zetten.
• Een tool die rust en onrust van een klas in kaart brengt.
• Praktische technieken die je meteen kan inzetten bij onrustige groepen

Spreker:

Stefaan Vanparys van Relaxed voor de klas

Omschrijving:

Relaxed voor de klas is al jaren een dynamische vorming voor leerkrachten die rust in hun klas willen
brengen en vooral willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Verwacht je aan een interactieve ervaringsgerichte sessie waarbij je de toepassingen zelf kan beleven
en die je nadien meteen kan uitproberen in je groep. De sessies starten telkens vanuit je persoonlijke
ervaring en nodigen je uit om op basis van het relaxed-model op zoek te gaan naar de tools die het
beste bij je groep passen.


Na deze vorming heb je:
• Tools die je snel in hun rust en kracht kunnen zetten.
• Een tool die rust en onrust van een klas in kaart brengt.
• Praktische technieken die je meteen kan inzetten bij onrustige groepen

Spreker:

Sven Geenens, Directeur GO! atheneum Lokeren

Omschrijving:

“Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat een mens rationele beslissingen neemt, zijn/haar impulsen beheerst en zich kan focussen op wat belangrijk is (Dawson & Guare, 2010)”

Experts zijn het erover eens dat executieve functies bestaan uit vermogens die de mens in staat stellen om intentioneel en doelgericht problemen op te lossen. 

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. Daarnaast maken executieve functies het mogelijk om mentaal met ideeën te spelen; de tijd te nemen om na te denken alvorens te handelen; nieuwe, onverwachte uitdagingen aan te gaan; weerstand te bieden aan verleidingen; en gefocust te blijven.

In deze sessie maak je kennis met de verschillende executieve functies en krijg je tips hoe je met leerlingen (en hun ouders) hierrond aan de slag kunt.

Doelen:

 • Inzicht krijgen in de verschillende executieve functies
 • Hoe leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van executieve functies?

Sprekers:

Mandy Willems van GO! CLB Prisma en An Saey van GO! Plus²

Omschrijving:

Als school, scholengroep, CLB en leersteuncentrum zijn we allen samen verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding op een school. Samen laten we leerlingen excelleren met het oog op maximale leerwinst. Deze leerlingenbegeleiding situeert zich op 4 begeleidingsdomeinen (leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren) en krijgt vorm vanuit de fasen van het zorgcontinuüm. We staan graag stil bij de verschillende rollen en taken binnen dit zorgcontinuüm en hoe we als partners de handen in elkaar slaan om het verschil te maken voor onze leerlingen.

Spreker:

Thomas Aelbrecht, Pedagogisch ICT-verantwoordelijke van GO! scholengroep Het Leercollectief

Omschrijving:

Leer hoe je technologie krachtig en doelgericht kunt inzetten om je lessen te verrijken. Ontdek strategieën om ervoor te zorgen dat digitale middelen geen last zijn, maar juist een toegevoegde waarde bieden. We behandelen specifieke leervragen en delen praktische tips, zodat je geïnspireerd en met concrete hulpmiddelen aan de slag kunt gaan in je eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is ideaal voor onderwijsprofessionals die willen leren hoe ze technologie effectief kunnen integreren in hun lessen.

Spreker:

Dries D’haese van Expertisecentrum voor Effectief Leren (Excel) van Thomas More

Omschrijving:

Goede evaluatie is veel meer dan enkel toetsen en beoordelen. Het is ook een krachtig middel om de kwaliteit van je instructie te versterken én het biedt kansen om beter te leren. Een cruciaal element van ’evaluatie als didactische aanpak’ of anders gezegd ‘formatieve evaluatie’ is het voorzien van feedback.  Hoe geef je rijke, ontwikkelingsgerichte feedback die leerlingen aan het denken zet en houd je het haalbaar voor jezelf? Hoe maak je je verwachtingen helder zodat leerlingen weten waar de lat ligt? Hoe kan feedback de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen zodat ze ook zelf op zoek gaan naar feedback? En hoe kan technologie hierin een faciliterende en versterkende rol spelen? In deze vorming bespreken de bouwstenen uit het boek Wijze Lessen die o.a. een antwoord geven op al deze vragen (en meer). We delen daarbij tal van praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren voor je eigen klaspraktijk.

Spreker:

Karin Reubrecht

Omschrijving:

Het onderwijs is een heel specifieke sector, met eigen regels en terminologie. Maar hoe zit dat nu eigenlijk juist met die vaste benoeming, TADD,…? 

Spreker:

Pimento

Omschrijving:

Hoe voorkom je pestsituaties? Hoe ga je om met pesten? Welke kracht heeft de groep om de pestsituatie aan te pakken? Tijdens deze vorming leer je pestgedrag herkennen, krijg je inzicht in het belang van pestpreventie en maak je kennis met de aanpak van Pimento. 

Je leert hoe je de verbondenheid in een groep stimuleert door aandacht te besteden aan individuele krachten en talenten. En hoe je samen aan een context kunt werken waarin pesten geen plaats (meer) krijgt.

 • De begeleiders leren hoe veiligheid binnen een groep een allesbepalende voorwaarde is om: aan diepere kennismaking te kunnen doen, te kunnen spreken over groepssfeer, te willen samenwerken…
 • De begeleiders creëren een gemeenschappelijke taal door in dialoog enkele begrippen te verhelderen.
 • De begeleiders krijgen inspirerende methodieken aangereikt die ze in hun eigen context kunnen inzetten ter preventie van pestgedrag.
 • De begeleiders ontwikkelen een (eensgezinde) visie op de preventie van pesten en de aanpak ervan, onder andere door bepaalde stereotypes in vraag te stellen.
 • De begeleiders krijgen zicht op zichzelf en hun eigen functioneren en leren van elkaar, aan de hand van (contexteigen) casussen.

Spreker:

Jorn Wauters van het GO!

Omschrijving:

Gesprekken met ouders lopen soms niet van een leien dakje en gaan dan ook wel ‘ns gepaard met de nodige stress bij leerkrachten. Hoe pak je dat best aan? Wat met cultuurverschillen, agressieve ouders, verschillende gezinsvormen, … Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed gesprek? En wat als je slechts nieuws moet brengen? 

Doelen:

 • Ouders als een deskundige partner zien in leer -en ontwikkelproces van hun kinderen.
 • Inzichten over de meerwaarde van communicatie met ouders verwerven.
 • Vanuit casussen actief oefenen in gesprekken voeren met ouders.
 • Een brede kijk op de grote diversiteit in gezinssituaties en de impact daarvan op de communicatie ontwikkelen.
 • De ingrediënten van goede communicatie kennen en de eigen praktijk hierop afstemmen.
 • Over eigen communicatievaardigheden reflecteren.
Voel je het kriebelen? Schrijf je in voor het traject talentenwerf
2025 - 2026