Het leercollectief

Aanvangsbegeleiding

Dag collega,

je maakte eerder al een keuze tussen thema’s in het kader van aanvangsbegeleiding. Op basis daarvan werkten we een volledig programma uit, dat je hieronder terugvindt.

Wat betekent dat nu voor jou?

 1. Je zal 2 sessies van jouw keuze volgen.
  Alles sessies gaan door in Brusselsestraat 97 – 9200 Dendermonde
  Welke? Hiervan word je op de hoogte gebracht via het portaal (of via mail als je niet op het portaal zit).
 2. Je zal 1 keynote volgen van Tim Surma over Effectieve didactiek op 2 mei 2024 om 19u30 in CC Belgica.

We wensen jullie enorm boeiende en leerrijke sessies toe!

(Ben je pas gestart en had je nog geen sessies gekozen? Dan kan je aansluiten bij de sessies die nog niet volzet zijn.)

Programma Secundair Onderwijs

Spreker:

Veerle Dobbelaere van Ademruimte Academie

Omschrijving:

Je leert technieken om je rust en balans te bewaren. Dit heeft zowel impact op jou, als op je leerlingen.
Je gaat naar huis met handvaten die je te allen tijden kan inzetten om jezelf en je klas beter te begeleiden.

Spreker:

Stefaan Vanparys van Relaxed voor de klas

Omschrijving:

Relaxed voor de klas is al jaren een dynamische vorming voor leerkrachten die rust in hun klas willen
brengen en vooral willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Verwacht je aan een interactieve ervaringsgerichte sessie waarbij je de toepassingen zelf kan beleven
en die je nadien meteen kan uitproberen in je groep. De sessies starten telkens vanuit je persoonlijke
ervaring en nodigen je uit om op basis van het relaxed-model op zoek te gaan naar de tools die het
beste bij je groep passen.

Na deze vorming heb je:
• Tools die je snel in hun rust en kracht kunnen zetten.
• Een tool die rust en onrust van een klas in kaart brengt.
• Praktische technieken die je meteen kan inzetten bij onrustige groepen

Spreker:

Stefaan Vanparys van Relaxed voor de klas

Omschrijving:

Relaxed voor de klas is al jaren een dynamische vorming voor leerkrachten die rust in hun klas willen
brengen en vooral willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Verwacht je aan een interactieve ervaringsgerichte sessie waarbij je de toepassingen zelf kan beleven
en die je nadien meteen kan uitproberen in je groep. De sessies starten telkens vanuit je persoonlijke
ervaring en nodigen je uit om op basis van het relaxed-model op zoek te gaan naar de tools die het
beste bij je groep passen.


Na deze vorming heb je:
• Tools die je snel in hun rust en kracht kunnen zetten.
• Een tool die rust en onrust van een klas in kaart brengt.
• Praktische technieken die je meteen kan inzetten bij onrustige groepen

Spreker:

Sven Geenens, Directeur GO! atheneum Lokeren

Omschrijving:

“Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat een mens rationele beslissingen neemt, zijn/haar impulsen beheerst en zich kan focussen op wat belangrijk is (Dawson & Guare, 2010)”

Experts zijn het erover eens dat executieve functies bestaan uit vermogens die de mens in staat stellen om intentioneel en doelgericht problemen op te lossen. 

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. Daarnaast maken executieve functies het mogelijk om mentaal met ideeën te spelen; de tijd te nemen om na te denken alvorens te handelen; nieuwe, onverwachte uitdagingen aan te gaan; weerstand te bieden aan verleidingen; en gefocust te blijven.

In deze sessie maak je kennis met de verschillende executieve functies en krijg je tips hoe je met leerlingen (en hun ouders) hierrond aan de slag kunt.

Doelen:

 • Inzicht krijgen in de verschillende executieve functies
 • Hoe leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van executieve functies?

Sprekers:

Mandy Willems van GO! CLB Prisma en An Saey van GO! Plus²

Omschrijving:

Ontdek de kern van brede basiszorg: een essentiële aanpak binnen het onderwijs gericht op het bieden van een inclusieve, ondersteunende en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen. Deze workshop belicht hoe scholen elke leerling kunnen helpen hun volle potentieel te bereiken door middel van gepersonaliseerde ondersteuning, aandacht voor welzijn, en het creëren van gelijke kansen. We verkennen samen de strategieën voor het implementeren van effectieve brede basiszorg in het onderwijs.

Spreker:

Thomas Aelbrecht, Pedagogisch ICT-verantwoordelijke van GO! scholengroep Het Leercollectief

Omschrijving:

Leer hoe je technologie krachtig en doelgericht kunt inzetten om je lessen te verrijken. Ontdek strategieën om ervoor te zorgen dat digitale middelen geen last zijn, maar juist een toegevoegde waarde bieden. We behandelen specifieke leervragen en delen praktische tips, zodat je geïnspireerd en met concrete hulpmiddelen aan de slag kunt gaan in je eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is ideaal voor onderwijsprofessionals die willen leren hoe ze technologie effectief kunnen integreren in hun lessen.

Spreker:

Dries D’haese van Expertisecentrum voor Effectief Leren (Excel) van Thomas More

Omschrijving:

Goede evaluatie is veel meer dan enkel toetsen en beoordelen. Het is ook een krachtig middel om de kwaliteit van je instructie te versterken én het biedt kansen om beter te leren. Een cruciaal element van ’evaluatie als didactische aanpak’ of anders gezegd ‘formatieve evaluatie’ is het voorzien van feedback.  Hoe geef je rijke, ontwikkelingsgerichte feedback die leerlingen aan het denken zet en houd je het haalbaar voor jezelf? Hoe maak je je verwachtingen helder zodat leerlingen weten waar de lat ligt? Hoe kan feedback de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen zodat ze ook zelf op zoek gaan naar feedback? En hoe kan technologie hierin een faciliterende en versterkende rol spelen? In deze vorming bespreken de bouwstenen uit het boek Wijze Lessen die o.a. een antwoord geven op al deze vragen (en meer). We delen daarbij tal van praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren voor je eigen klaspraktijk.

Spreker:

Pimento

Omschrijving:

Hoe voorkom je pestsituaties? Hoe ga je om met pesten? Welke kracht heeft de groep om de pestsituatie aan te pakken? Tijdens deze vorming leer je pestgedrag herkennen, krijg je inzicht in het belang van pestpreventie en maak je kennis met de aanpak van Pimento. 

Je leert hoe je de verbondenheid in een groep stimuleert door aandacht te besteden aan individuele krachten en talenten. En hoe je samen aan een context kunt werken waarin pesten geen plaats (meer) krijgt.

Spreker:

Jorn Wauters van het GO!

Omschrijving:

Gesprekken met ouders lopen soms niet van een leien dakje en gaan dan ook wel ‘ns gepaard met de nodige stress bij leerkrachten. Hoe pak je dat best aan? Wat met cultuurverschillen, agressieve ouders, verschillende gezinsvormen, … Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed gesprek? En wat als je slechts nieuws moet brengen? 

Doelen:

 • Ouders als een deskundige partner zien in leer -en ontwikkelproces van hun kinderen.
 • Inzichten over de meerwaarde van communicatie met ouders verwerven.
 • Vanuit casussen actief oefenen in gesprekken voeren met ouders.
 • Een brede kijk op de grote diversiteit in gezinssituaties en de impact daarvan op de communicatie ontwikkelen.
 • De ingrediënten van goede communicatie kennen en de eigen praktijk hierop afstemmen.
 • Over eigen communicatievaardigheden reflecteren.

Programma basisonderwijs

Spreker:

Veerle Dobbelaere van Ademruimte Academie

Omschrijving:

Je leert technieken om je rust en balans te bewaren. Dit heeft zowel impact op jou, als op je leerlingen.
Je gaat naar huis met handvaten die je te allen tijden kan inzetten om jezelf en je klas beter te begeleiden.

Spreker:

Sofie Coenen van het GO!

Omschrijving:

Gesprekken met ouders lopen soms niet van een leien dakje en gaan dan ook wel ‘ns gepaard met de nodige stress bij leerkrachten. Hoe pak je dat best aan? Wat met cultuurverschillen, agressieve ouders, verschillende gezinsvormen, … Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed gesprek? En wat als je slechts nieuws moet brengen? 

Doelen:

 • Ouders als een deskundige partner zien in leer -en ontwikkelproces van hun kinderen.
 • Inzichten over de meerwaarde van communicatie met ouders verwerven.
 • Vanuit casussen actief oefenen in gesprekken voeren met ouders.
 • Een brede kijk op de grote diversiteit in gezinssituaties en de impact daarvan op de communicatie ontwikkelen.
 • De ingrediënten van goede communicatie kennen en de eigen praktijk hierop afstemmen.
 • Over eigen communicatievaardigheden reflecteren.

Spreker: 

Thomas Aelbrecht, pedagogisch IT-verantwoordelijke van GO! scholengroep Het Leercollectief

Omschrijving:

Leer hoe je technologie krachtig en doelgericht kunt inzetten om je lessen te verrijken. Ontdek strategieën om ervoor te zorgen dat digitale middelen geen last zijn, maar juist een toegevoegde waarde bieden. We behandelen specifieke leervragen en delen praktische tips, zodat je geïnspireerd en met concrete hulpmiddelen aan de slag kunt gaan in je eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is ideaal voor onderwijsprofessionals die willen leren hoe ze technologie effectief kunnen integreren in hun lessen.”

Spreker:

Sandy Van Den Broeck, directeur van GO! basisschool Campus Kompas

Omschrijving:

Executieve functies zijn de regelprocessen in ons brein die essentieel zijn voor doelgericht en rationeel gedrag. Deze cognitieve vaardigheden stellen ons in staat om taken te initiëren, onze aandacht te richten en vast te houden, en ons gedrag te organiseren. Ze zijn cruciaal voor het beheersen van impulsen, het aanpakken van nieuwe uitdagingen, het weerstaan van afleidingen, en het blijven focussen op doelen.

In deze  sessie verkennen we hoe executieve functies het leerproces beïnvloeden en bieden we praktische strategieën om deze vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen en te versterken. 

Sprekers:

Mandy Willems van GO! CLB Prisma en An Saey van GO! Plus²

Omschrijving:

Ontdek de kern van brede basiszorg: een essentiële aanpak binnen het onderwijs gericht op het bieden van een inclusieve, ondersteunende en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen. Deze workshop belicht hoe scholen elke leerling kunnen helpen hun volle potentieel te bereiken door middel van gepersonaliseerde ondersteuning, aandacht voor welzijn, en het creëren van gelijke kansen. We verkennen samen de strategieën voor het implementeren van effectieve brede basiszorg in het onderwijs.

Spreker:

Stefaan Vanparys van Relaxed voor de klas

Omschrijving:

Relaxed voor de klas is al jaren een dynamische vorming voor leerkrachten die rust in hun klas willen
brengen en vooral willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Verwacht je aan een interactieve ervaringsgerichte sessie waarbij je de toepassingen zelf kan beleven
en die je nadien meteen kan uitproberen in je groep. De sessies starten telkens vanuit je persoonlijke
ervaring en nodigen je uit om op basis van het relaxed-model op zoek te gaan naar de tools die het
beste bij je groep passen.

Na deze vorming heb je:
• Tools die je snel in hun rust en kracht kunnen zetten.
• Een tool die rust en onrust van een klas in kaart brengt.
• Praktische technieken die je meteen kan inzetten bij onrustige groepen

Spreker:

Pimento

Omschrijving:

Hoe voorkom je pestsituaties? Hoe ga je om met pesten? Welke kracht heeft de groep om de pestsituatie aan te pakken? Tijdens deze vorming leer je pestgedrag herkennen, krijg je inzicht in het belang van pestpreventie en maak je kennis met de aanpak van Pimento. 

Je leert hoe je de verbondenheid in een groep stimuleert door aandacht te besteden aan individuele krachten en talenten. En hoe je samen aan een context kunt werken waarin pesten geen plaats (meer) krijgt.

Save the date: 2/05/2024 19u30 - 21u00

Keynote Tim Surma over Effectieve didactiek in CC Belgica

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert.

Het boek  ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’  vertaalt de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis. In deze keynote geeft Tim Surma  een breed beeld van wat effectief lesgeven inhoudt met tal van voorbeelden die je meteen de volgende les kan inzetten.