Het leercollectief

Alles Goed? - event 6/10/2022

Wij vinden het tijd om ons ‘zorgend collectief’ samen te brengen. En dat doen we op 6 oktober met een inspirerende en gevarieerde dag rond welzijn en veerkracht in de klas.

We brengen alle zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, maar ook ondersteuners en CLB-medewerkers samen en bieden 5 verschillende workshops aan.
Schrijf je in voor 24/9 en geef door welke workshop jij wil volgen (1e, 2e en 3e keuze).  ‘

’s Middags is er tijd om ervaringen te delen met collega’s en geniet je van een lekkere lunch. In de namiddag hebben we een niet te missen netwerk-verrassingsprogramma.

Noteer het in je agenda! 6 oktober van 9u00 – 16u15 in Leopoldlaan 11, 9200 Dendermonde.

Ontdek hieronder welke workshops we aanbieden!

Workshop 1. Introductie in de beginselen van Deep Democracy

Je maakt kennis met de grondbeginselen van Deep Democracy. Deep democracy geeft een nieuwe kijk op besluitvorming en is tevens een krachtig instrument voor conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Het is een praktische methode om de wijsheid van de groep maximaal te benutten. 

We bieden je een demo aan van de tools die het meest gebruikt worden op de werkvloer.  Tijdens deze kennismaking krijg je een zicht op hoe Deep Democracy in jouw context van nut kan zijn. Je leert omgaan met de sabotagelijn en krijgt een nieuwe kijk op je team of de groep waarmee je werkt en de rollen daarin. Je ervaart tools als de check-in, de vierstapsbesluitvorming of het debat.

Workshop 2. Interculturele competentie

Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt. Die superdiversiteit roept bij veel mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we daarmee omgaan.


Hulpverleners, leerkrachten, trainers, leidinggevenden,… hebben bij interculturele contacten nood aan een leidraad. Fanny Matheusen ontwikkelde daarvoor het inspirerend LOVE & PEACE-model om vanuit een andere kijk anders te gaan handelen. In haar boek ‘Mijn held is een hulpverlener’ staan tientallen praktische tools, samen met getuigenissen van helden in menselijkheid. Je leert er de talenten kennen waarover die helden beschikken en je ontdekt de innerlijke leerweg die je als dienstverlener kan volgen.

In de workshop gidsen we jou van heterogeniteit naar heterogenialiteit.  We reiken je handvaten aan om met verschil om te gaan, om verschil te omarmen in plaats van het te vermijden of te verwensen. Deze interactieve workshop zet in op bewustwording van wie jij bent in deze samenleving en hoe jij vanuit jouw meervoudige identiteit anderen ontmoet. We nemen je mee in het inspirerend PEACE-model, een handelingskader voor interculturele competentie in de praktijk. Via ervaringsgerichte oefeningen kom je tot inzichten en leer je anders naar je praktijk kijken.

Workshop 3. GOLLD: Leervragen leerkracht

In deze workshop zal er heel praktisch aan de slag gegaan worden met materialen van potential om te bekijken hoe we de doelmatigheidsbeleving van de leerkrachten kunnen verhogen (link diversiteitsdenken – wat kunnen ze betekenen voor de leerling?) en handvaten te bieden om anders te kijken naar de klaspraktijk om zo tot leervragen te komen.

Aan de hand van materialen gaan we aan de slag om leervragen, maar ook concrete acties te bepalen samen met de leerkracht. We stappen dus af van de “gesprekken en overleggen met leerkrachten” en gaan kijken hoe we dit op een andere praktischere manier kunnen aanpakken, die meer motiverend en inspirerend werkt.

Workshop 4. Veerkracht

Wat is veerkracht? Wat is stress? En waarom is veerkracht een antidotum tegen toxische stress?

Hoe zorg ik bij mezelf voor voldoende wendbaarheid en veerkracht en aan de andere kant hoe kan ik in mijn rol als coach voor veerkracht en wendbaarheid zorgen bij de mensen waarmee ik samenwerk. 

We gaan tijdens de workshop actief aan de slag met een aantal onderbouwde kaders en vaardigheden (geen rollenspelen!). Op het einde van de workshop maken de deelnemers een eigen actieplan op basis van de opgedane inzichten om zo in de praktijk duurzaam aan de slag te kunnen. 

Workshop 5. Rots en water

In deze workshop maak je kennis met de bouwstenen en rode draden van het Rots en water-programma en de thema’s waarrond de kerninhouden van het programma opgebouwd worden. 


De doelstelling van het Rots en water-programma is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Het leren hanteren van het Rots en Water-concept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.